VAN 1. İDAREMAHKEMESİ BAŞKANI VE HAKİMLERİ

 

1. İdare Mahkemesi Başkanı
SADIK GÖKÇEKLİ     

Üye
Mehmet Kemal NAZİK

 
Üye
Feyyaz KETENOĞLU

 

     

Üye
Mine KARASOY

 

 

     

 

 
.

 

 

VAN 1. İDARE MAHKEMESİ KALEMİ

   
Yazı İşleri Müdürü V.
Nilgün DENİZ

Zabıt Katibi
Esra Demet MEDİNELİ

 
Zabıt Katibi
Nurullah ÇAĞLAK

 

     
Zabıt Katibi
Uğur YARGUN

Zabıt Katibi
Nurcan TUNÇ

 
Zabıt Katibi
Evrem ÖZKAN

 

       
Mübaşir
Bedrettin BABAT